Våra båtar

Informationen under denna flik har främst hämtats från våra egna arkiv men även från Najadvarvets- och Najadklubben Västs hemsidor. Informationen har sedan bearbetats för att ta bort dubletter och lagts ihop i en pdf-fil per båttyp. När det gäller Najadvarvets nuvarande produktutbud har vi valt att lägga in länkar till aktuella sidor så att informationen är färsk från källan.

Materialet som ligger i filerna kan ha olika karaktär och format. En del kan vara suddiga då de tidigare med säkerhet scannats ner med dålig upplösning. Vi har ändå valt att ta med allt så får läsaren avgöra hur det används.

Ladda ner de pdf-filer ni vill ha – Läs eller kopiera. Mycket nöje!

Najad 395 AC – https://najad.se/boat/n395-ac/

Najad 395 CC – https://najad.se/boat/n395-cc/

Najad 450 CC – https://najad.se/boat/n450-cc/

Najad 505 CC – https://najad.se/boat/n505-cc-nextgeneration/

Najad 570 CC – https://najad.se/boat/n570-cc/