Om Najadklubben Ost

På sommaren anordnar vi normalt tre möten med båtarna, ett för-, ett mitti- och ett sensommarmöte.

På försommaren har vi en Mälareskader som samlar cirka 10 båtar. Vi brukar avnjuta gemensamma middagar på restauranger, vikingagårdar eller i det fria.

Mitt i sommaren har vi en sommarträff någonstans i Stockholms skärgård.

På sensommaren brukar vi ha en kräftsegling och de senaste åren har vi träffats redan på fredagskvällen, för att på lördagen ha en Najadbåtsregatta till destinationen för kräftskivan. På våra skärgårdsmöten brukar vi även ha “öppen båt” med möjlighet att både ge och få tips om våra båtar.

Årsmötet brukar hållas i november med middag efteråt. Platserna för detta har varierat. Vi brukar bjuda in representanter för Najadvarvet med möjlighet att få aktuell information från varvet. Det kan även vara något föredrag om långsegling eller annat tema, eller så har vi det bara trevligt.

Utöver detta brukar vi ordna ett höst- och ett vårkvällsmöte med tema som kan vara exempelvis: segling i hårt väder, säkerhet ombord, segel, elektronik, el ombord etc. Ofta sker detta i kombination med studiebesök på ett företag. Vi har även anordnat livflotteövningar. Idag har vi knappt 50 båtar med besättningar anslutna som medlemmar.