Kalender 2022

Med förhoppning att Covid-19 har klingat av 🙂 .

Mälareskader. 4 – 6 juni. Mer info kommer.

Sommarträff. 2 – 3 juli. Kanske Norrviken eller någon annan ännu bättre plats.

Kräftsegling. 19 – 21 augusti. Vi träffas som vanligt på Skepparholmen och fortsätter i tältet på Lökholmen.

Najadklubbens årsmöte. Under november.