Kalender 2022

Mälareskader. 4 – 6 juni.

Sommarträff. 2 – 3 juli. Kanske Norrviken eller någon annan ännu bättre plats.

Kräftsegling. 19 – 21 augusti. Vi samlas på Skepparholmen (utanför Malma Kvarn) fredagen den 19:e augusti.

Najadklubbens årsmöte. Torsdagen 17 november. Hos Odd Fellows.