Kalender 2021

På grund av pågående Covid-19 har det blivit stora ändringar i programmet.

Mälareskader. 4 – 7 juni. Start på Jungfruholmarna. INSTÄLLD!

Sommarträff. 3 – 5 juli. Norrviken. INSTÄLLD!

Kräftsegling. 20 – 22 augusti. Vi kör, men utomhus på Skepparholmen och i tältet på Lökholmen.

Najadklubbens årsmöte. 26 november. Inbjudan skickas ut de närmaste dagarna!