Kalender 2020

På grund av pågående Covid-19 kan det bli stora ändringar i programmet.

Mälareskader. 4 – 7 juni. Start på Jungfruholmarna. INSTÄLLD!

Sommarträff. 3 – 5 juli. Norrviken. INSTÄLLD!

Kräftsegling. 21 – 23 augusti. INSTÄLLD!

Najadklubbens årsmöte. 12 september. Mötet tidigarelagt pga Corona.