Bli medlem

Kostnaden för att vara medlem i Najadklubben Ostkusten är endast 300 SEK per familj och år. Avgiften sätts in på vårt plusgirokonto 35 41 80-2.

Ni blir medlem när anmälan har kommit till styrelsen och betalningen har inkommit till kassören.