Najadklubben Ostkusten – historia

Nedan följer 2 dokument som beskriver tillkomsten av Najadklubben.
Om du har ytterligare material, text eller bilder, kring detta tema – hör av dig till hemsidans redaktörer.


Klubben 40 år!


Tal till Najaderna, skrivet och framfört av Ingrid Rosander under Najadklubbens Ostkusten första årsmöte den 11:e november 1983.
Sedemera framfört vid högtidliga tillfällen, bl.a. av Håkan Stenhardt på 40-årsjubileumet.

Enligt den grekiska mytologin hette oceanernas härskare OCÉANUS.
Han fick med sin gudinna GAIA sonen NÉREUS, som tänktes som en vis gubbe med siargåva "vänlig som det solbelysta havet". 

Tillsammans med sin gudinna DORIS fick Néreus 
70 vackra döttrar, nereiderna - Havsnymfer eller najader.
De tänktes bebo Egeiska havet, där de lekte bland delfiner och gav seglaren en lycklig färd.

Najader fanns också i källor, floder och sjöar, där de med sin trollmakt ansågs locka vandrare till sig.

Amfitrite hette den najad som blev mest känd. Hon gifte sig nämligen med NEPTÚNUS eller POSEIDON, som härskade över havet, ja, över alla vatten, salta som söta.

Skål för Najaderna - Amfitrites döttrar!


Vi uppmärksammades i tidningen Båtliv
https://www.batliv.se/2023/02/27/najadklubben-ostkusten-fyller-40-ar/

Klubbens 40-årsjubileum uppmärksammades i På Kryss.