Styrelseprotokoll

Den avgiften på 100 kr för stödjande medlem som beslutades vid föregående årsmöte 2019 ersättes med 50 kr i gästavgift enl. styrelseprotokoll 2020-02-19.

Verksamhetsåret 2021

Verksamhetsåret 2020

Verksamhetsåret 2018-2019