Medlemsregister

Under denna flik återfinns olika varianter av vår medlemsförteckning. Medlemsmatrikeln visar alla data vi har registrerade.

De 4 varianterna av medlemsmatrikeln är i PDF-format kan läsas direkt och också skrivas ut på papper.

GDPR-dokumentet definierar Najadklubben Osts tillämpning av regelverket.