Kontakta styrelsen

Styrelsen består av:

Sten Hansson – ordförande

Elisabeth Jakobsson – kassör

Peter Malmqvist – sekreterare

Ulf Holm – ledamot

Håkan Alnefelt – ledamot/webmaster